Tiệt tất niên cuối năm IDEA Group

Tiệt tất niên cuối năm IDEA Group

Ngày 18/01/2020 IDEA Group tổ chức tiệt tất niên cuối năm cho toàn thể nhân viên IDEA Group khu vực phía nam, tiệt được tổ chức tại nhà hàng Claris Palace

– Tổng kết tình hình kinh doanh 2019
– Tuyên dương và khen thưởng thành tích CBNV
– Khen thưởng và tuyên dương thành tích các công ty thành viên
– Lễ kết nạp cổ đông mới 4 nhân viên
– Tiệc tất niên, đón mừng năm mới 2020
Một số hình ảnh của buổi tiệc.

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết này trên


error: Content is protected !!